HƯỚNG DẪN NGHI LỄ MỞ PHỦ CHO CÁC TÂN ĐỒNG

Việc căn đồng số lính – việc khai hồ mở phủ – việc khăn điều áo thắm, loan giá phụng hành đã không còn hiếm gặp. Hôm nay Tamlinh.org xin đưa ra quan điểm và cách thức mở phủ mà ad biết và được xem và dạy.

Lễ mở phủ là gì?
Một số người do nghiệp duyên, tạm gọi là “căn cao quả trọng ” phải ra Bắc ghế Hầu Thánh, tức là trình đồng mở phủ, nhưng thực ra họ cũng chưa thể biết, mở phủ nghĩa là thế nào, xin chia sẻ một chút, gọi là biết đến đâu tâu đến đấy…

Lễ mở phủ còn được gọi là lễ TRÌNH ĐỒNG sau khi làm lễ thì người có đồng mới chính thức là 1 con đồng tứ phủ. Tức là được cận kề cửa Thánh, hay nói cách khác là…. làm con ông THÁNH
Sau 3 ngày tính từ ngày mở phủ người đó được gọi gọi là tân đồng. Và sau ba năm tân đồng sẽ phải làm lễ tạ đàn bốn phủ và được coi là đồng thuộc. Tức là thanh đồng.
Đồng Thầy Mở Phủ là người:
– Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )
– Có lộc: có nhà cửa cơ bản đàng hoàng
– Có thọ và an: Là người khỏe mạnh, vợ chồng hòa nhã, gia đình yên ổn, được làng xóm quý trọng.
– Là người từ bi, không tham lam độc ác, hiểu đúng đắn về đạo và được thánh ban quyền khai quang đập hồ mở phủ.
Những ngưòi có căn số làm thầy sẽ được phong quan (thanh đồng đạo quan) và họ có thể đi mở phủ cho người khác. Vấn đề này còn nhiều tranh cãi, có người cho rằng phải 12 năm, tức là 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng….

Nhưng theo ý kiến của nhiều người, thì việc làm lễ sang khăn cho đệ tử thì không nhất thiết là bao nhiêu năm, mà do sự tu tập của thanh đồng trong thời gian 3 năm thử lính, nếu tốt, vẫn có thể được….
Những ai có khả năng xem bói , bói bằng linh cảm thì thường Khi mở phủ có đàn chúa bói và cách thức mở phủ có hơi khác bình thường 1 chút. Tức là người ta sẽ mở ba tòa Chúa bói nữa, người ta goi những con đồng này là đồng bói….

Lễ mở phủ là buổi lễ ra đồng của một người có căn đồng số lính. Để tiến hành lễ mở phủ đệ tử phải nhờ 1 đồng thầy (người sẽ mở phủ và dạy phép nhà thánh cho tân đồng), và pháp sư cung văn, tứ trụ hầu dâng tay quỳnh tay quế (những người thay khăn thay áo lên hương cho thanh đồng, để giúp đỡ người đó, hầu Thánh, và hoàn thành khoá lễ)

Lễ mở phủ về cơ bản cũng giống như 1 lễ hầu đồng bình thường, chỉ khác một chút là có Mã để cống nộp hội đồng 4 phủ…. trong lễ mở phủ có các nghi lễ sau.

Nghi Lễ Mở Phủ:
Quan thầy hầu 3 giá mẫu, 4 giá quan ( từ quan đệ nhất đến quan đệ tứ )

– Quan đệ nhất chứng sớ, phê sớ, ra quyền lệnh về mở phủ cho các quan hàng sau đồng thời mở phủ đệ nhất và chứng mã phủ thượng thiên (ngựa đỏ thiên phủ và lốt đỏ kèm hình nhân đỏ và hình nhân hồng bản mệnh)
– Quan đệ nhị về mở phủ đệ nhị => phủ đệ nhị nhận đồng tân và chứng mã phủ đệ nhị (hình lốt xanh, người hình xanh và ngựa xanh (ngựa không bắt buộc )
– Quan đệ tam về mở phủ đệ tam như quan đệ nhị và chứng mã phủ đệ tam (thuyền rồng, lốt tam đầu cửu vĩ, lốt trắng, người hình trắng, ngựa trắng (ngựa không bắt buộc)
– Quan đệ tứ mở phủ đệ tứ. Mã phủ đệ tứ gồm (voi vàng, người hình vàng, hình lốt vàng)
– Hầu chầu đệ nhị về cho tân đồng trình khăn áo mới, trình trầu công đồng và chứng đàn mã sơn trang
– Hầu chầu Lục về tán cau ban lộc cho tân đồng, sang khăn phủ cho đồng con vào hầu thánh
Tân đồng khi làm lẽ mở phủ phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong đó rất quan trọng là phải có 1 khăn phủ diện 1 áo công đồng khăn tấu hương, và 4 cái khăn 4 màu, xanh đỏ trắng vàng, tượng trưng làm cầu 4 phủ để thầy đồng trưởng có thể kéo cầu cho đệ tử qua cầu thoát nạn….

Khăn áo để hầu cũng rất nhiều tùy vào điều kiện họ phải sắm mỗi giá 1 bộ khăn áo. Đây là nguyên tắc chung. Còn nhiều khi các đồng nghèo lính khó người ta chỉ cần 5 bộ áo dài 5 màu gồm đỏ xanh trắng vàng và xanh lam hay mượn khăn áo của người khác, hoặc của đồng thầy vẫn hầu được.
Ngày xưa, các cụ chỉ có mỗi cái áo đỏ công đồng thôi, và mấy cái NÉT QUAN, nhưng vẫn hầu các bóng các giá rất đến nơi đến chốn. Ngày nay, khăn Áo nhiều, cũng rẻ và dễ tìm, nên khăn áo hầu Thánh cũng được chỉnh chu hơn. Nhưng đặc biệt là khăn áo công đồng (do tiên thánh sang khăn sẻ áo cho ) không được mượn và cũng không được cho ai mượn khăn áo đó.

Nếu tân đồng có cung kiêm chi đôi nước thì tiến hành lễ mở phủ chéo
Quan thầy hầu 3 giá mẫu, sau hầu đức ông về soát đàn nhà Trần (gồm 1 ngựa đỏ, 1 voi đỏ, 1 thuyền đỏ, 1 thoi đỏ, 1 hình nhân đỏ, 2 lốt đỏ, 6000 vàng đại thiếc, 6000 vàng hoa đỏ).

Giá thánh bà đệ nhị Đại Hoàng về chứng đàn và tiến mã Trần triều. (có thể hầu đức thánh Phạm về chứng đàn và cho tiễn mã. Nếu hầu đức thánh Phạm thì thỉnh sau đệ nhất Thánh Bà và thỉnh trước đệ nhị Thánh Bà ) đồng thời chứng cho đồng tân thuộc dòng thanh đồng, cho đội lệnh nhà Trần (mở sổ thanh đồng biên sổ phê lệnh). Khi đã đội lệnh nhà Trần cần chú ý việc hầu nhà Trần của tân đồng.

Từ ngày đội lệnh đến bách nhật, chỉ hầu giá thánh bà nhà Trần, Sau bách nhật thì được về đền nhà Trần hầu tráng bóng nhà Trần (không cần đợi mãn tam niên), Nhưng cũng chỉ được hầu giá vương bà và các giá cô cậu Trần Triều, tuyệt đối không hầu đức ông, tứ vị vương tử và giá đức Ông thánh Phạm. (về điều này xin viết một bài cụ thể về Hầu các giá nhà Trần và hiểu đúng về việc thờ và hầu nhà Trần sau). Các giá quan và giá chầu bốn phủ hầu tiếp sau như ở trên.

Về Phần Lễ:
Phần này sẽ bao gồm 6 lễ sau

1. Bạch lễ
2. Sái tịnh: Lập đàn tràng và pháp sư đăng đàn sái tịnh đồng thời tiến hành lễ phát tấu mở phủ. Đồng thầy cho tân đồng mặc áo công đồng, đội khăn xếp ngồi xếp tròn. Sau đấy phủ khăn phủ diện và cho tân đồng đội mâm vàng sớ phát tấu. Pháp sư kêu thỉnh sứ giả ngũ phương ứng giáng ốp đáo đồng nhân. Pháp sư tuyên sớ, tuyên bạch văn trạng và thư chữ văn trạng bằng đuốc, xin đài âm dương, sau đó ném bó đuốc ra ngoài sân và giải tọa cho đồng nhân, đồng thời khai quang mã phát tấu (5 ngựa năm màu, 5 dây vàng năm màu kèm mâm sớ sách đã thư chữ) tiến cúng quan sứ giả và hỏa hóa. Lễ phát tầu thường được lễ trước khi trình đồng 1 hoặc 3 ngày còn được gọi là phát tấu nghi ( Lễ Cáo )
3. Lễ Phật: Thỉnh phật tuyên kinh lập đàn dâng cúng phật và lập đạo tràng tụng kinh. Có thể tụng các khóa: Dược Sư, Di Đà Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Dương, Từ Bi Thủy Sám….
4. Lễ Tam Phủ: Là lễ thù ân, phá ngục, xin lệnh ban ơn để giải ngục âm cho các tù linh là gia tiên của người tân đồng để họ được thoát ngục mà hưởng phúc từ con cháu. Lễ này thường được lễ trước Mở Phủ 1 ngày.
5. Lễ Tam Phủ Thục Mệnh: Là lễ dành cho người bị đau ốm, bị bắt vía và bị phạt hành đến điên dại mà phải ra trình đồng.
6. Sau khi lễ Phật và lễ Tam Phủ thù ân xong thì lễ chúng sinh và phóng sinh. Ngày hôm sau chọn giờ đẹp để sửa lễ tứ phủ và thiên quan, cúng thỉnh sơn trang, khao thỉnh trần triều, khao thỉnh hội đồng các quan bản đền cùng các quan ngũ dinh và âm binh bản đền.
Người ta thường cúng khoa cúng Phật (nếu đền thờ vọng Phật), khoa cúng Mẫu, hoặc cúng chung cả hai khoa cúng trên gộp thành khoa cúng Phật-Mẫu. Nội dung khoa cúng có thể chia làm ba phần. Phần đầu để khai quang đàn tràng, dâng hương Phần giữa với mục đích để thỉnh chư Phật, chư Thánh theo thứ tự từ cao xuống thấp. Phần cuối mời chư Phật, chư Thánh an tọa, thụ hưởng và cuối cùng các vị thần trở lại nơi mình ngự trị.

Trong lễ trình đồng, đồng mới có thể mời pháp sư làm lễ trung cúng và tiểu cúng hoặc có thể làm lễ đaị cúng. Trong lễ cúng có múa Sái tịnh với ý nghĩa làm sạch sẽ đàn tràng là một hiện tượng văn hóa khá độc đáo trong khoa cúng Phật-Mẫu. Pháp chủ mặc áo cà sa năm điều, đội mũ thất Phật. (nếu có Pháp giới) đội mũ liên hoa (nếu là thầy già lam)

Một tuần Sái tịnh gồm múa khai hoa, kết ấn, múa vòng thuận nghịch, thư chữ trong chén ngọc chản, cầm cành dương liễu vảy sái chữ tâm…..
Trong khoa cúng, ngoài am hiểu khoa giáo, các thầy cúng cũng phải sử dụng các nhạc cụ thích hợp chư chuông trống bạt thanh la…. Mỗi thầy cúng đảm nhiệm ít nhất một nhạc cụ. Vị trí ngồi trong dây của họ bị chi phối bởi sự sắp xếp theo quy định của các nhạc cụ. Thông thường, pháp chủ sẽ đảm nhiệm một mõ, một chuông. Người đầu dây tả đảm nhiệm trống canh, người thứ hai chơi trống cái, người thứ ba gõ thanh la. Người đầu dây hữu chơi tiêu cảnh, người thứ hai xóc đôi nạo và người thứ ba gõ bạt…. Vv và vvv tùy theo từng trường hợp..

Đạo Trưởng hành lễ:

Đồng thầy thay khăn áo, và làm lễ hầu thánh khai đàn mở phủ

Lễ sớ hầu: xin phép phật thánh và các chư vị thanh đồng đạo quan vào bắc ghế hầu thánh

Cung văn:

Dân văn thờ
Dâng văn hầu
Tân đồng vào hầu thánh:

Đồng thầy phủ khăn cho đồng con. Tân đồng hầu thánh, hầu 3 giá mẫu, 3 giá quan (quan đệ nhất, quan đệ nhị, đệ tam), 4 giá chầu (Chầu đệ nhị, chầu lục, chầu mười, chầu bé), ba giá Hoàng (Hoàng Bơ, hoàng Bảy, Hoàng Mười). 4 giá cô (Cô đôi, cô bơ, cô chín, cô bé), không hầu cậu

Hầu tạ:

Là lễ hầu tạ cho tân đồng, lễ này do đồng thầy thực hiện. Có thể vào hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu hết giá cô bé. Hoặc có thể 3 ngày sau ngày mở phủ thì làm lễ xin tạ cho đồng tân. Ngày nay vì điều kiện thời gian và kinh tế, thường tiến hành hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu thánh.

Quy trình làm lễ tạ:

Đồng thầy mặc áo công đồng đội khăn xếp làm lễ cho tân đồng, trình lễ tạ gồm lễ mặn (xôi, gà), lễ chay (xôi chè, hoa quả) trầu, cau, chè thuốc kèm sớ tạ đồng và tiền vàng kèm theo.
Sau đó xin phép phật thánh vào hầu tạ cho đồng con
Đồng thầy hầu các giá: Quan lớn Tuần Tranh về làm lễ khai quang chứng mã sớ, pháp sư tuyên điệp thiên quan cùng lễ nghi dâng tiến xin quan hạ lệnh tiễn đàn mã bốn phủ. Quan thầy hầu quan tuần tiễn mã bốn phủ. Giá chầu hầu một hoặc hai vị chầu bà về chứng lễ tạ cho tân đồng thường hầu chầu đệ tứ và chầu Bé. Hầu chầu Bé về chứng mã Sơn Trang và cho tán đàn Sơn Trang. Hầu 1 giá ông hoàng, 1 giá cô và 1 giá cậu tạ đồng và xin đóng cửa phủ.

Vật dụng và nghi lễ khi vào hầu thánh

Đồng thầy: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn xếp, áo công đồng cùng các tòa khăn áo để hầu thánh
Đồng tân: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn bốn phủ, khăn xếp, áo công đồng. Nếu có điều kiện thì sắm tòa khăn áo đầy đủ, không thì có thể xin dùng của quan thầy. Nhưng nhất thiết phải có những đồ trên.
Một bàn loan sơn son đặt giữa, ở trước mặt người hầu thánh, ở giữa bàn loan là gương hầu ( khi chưa hầu được phủ vải đỏ ). Trên bàn loan đặt 1 lọ nước thơm, 1 ly ngự rượu ( bằng sứ, bạc, đồng, ngọc….) một bộ ba chén có nắp để thưởng trà, 1 bầu rượu (bằng sứ hoặc kim loại), một bầu nước trắng, vài bao thuốc, một đĩa tiền hầu. Hai góc bàn loan đặt hai lọ hoa tươi, bên cạnh đặt 2 đài nến.

Người hầu dâng:

Nếu 2 người gọi là nhị trụ. Gồm 1 tay khăn (giúp lên khăn, cài trâm hoa, măc áo). Bên phía tay khăn đặt các đồ sau:

Các tòa khăn áo hầu

Khăn phủ diện của đồng nhân
Khăn tấu hương ( hình chữ nhật, dài khoảng 3gang rộng 1,5 gang 1 nửa thêu rồng, 1 nửa thêu phượng tượng trưng cho cha và mẹ.
1 khăn đức ông, là một dải khăn đỏ dài khoảng 2 thước ( nếu có hầu nhà Trần )
Năm khăn chầu ( khăn buồn nối cổ, hoặc khăn thổ cẩm,
1 bộ lét:

5 lét quan thêu rồng
3 lét ông hoàng (có thể lét trơn hoặc gấm chữ thọ)
3 lét cô thêu hoa. (nếu hầu theo lối cổ có thể sẽ thấy ở hàng ông Hoàng cũng chit khăn mỏ rìu tức khăn vuông rộng 1.5 gang, 2 góc chéo thêu rồng.)
Một bộ mạng gồm 3 chiếc thêu rồng:

Chiếc 1 ( ½ đỏ và ½ xanh )
Chiếc thứ 2 ( ½ trắng và ½ vàng )
Chiếc thứ 3 màu xanh tím than hoặc tím.
1 hoặc 2 khăn cậu (khăn vuông 1.5 gang, hai góc chéo thêu rồng). Hoa, trâm cài, xà tích, Kiềng bạc, vàng, thẻ ngà, đáy ngọc….là những phụ trợ kèm theo khi hầu.

1 tay hương (giúp thắp hương, đốt đuốc, đốt mồi, và dâng đồ hầu. Bên phía tay hương đặt:

– 1 bát dầu đèn ( hoặc cồn ),
– Một bát nước
– 1 ngọn nến hoặc đèn dầu
– Một khăn trải gối
– Một ống phóng để đồng nhân tẩy khẩu hoặc nhả bã trầu,
– 1 đôi kiếm, 1 đôi cờ chéo, 1 đôi cờ vuông, 1 thanh trường đao, 1 đôi hèo, một đôi mái chèo, 1 đôi quạt xòe.
4 người thì gọi là tứ trụ, có kèm thêm 2 người ngồi sau làm nhiệm vụ hỗ trợ 2 người ngồi trên và cân chỉnh y phục cho người hầu khi vào hầu thánh.

 

Một số hình ảnh trong dẫn trình đệ tử của Đồng Thầy Phạm Thị Thanh The

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 1239932

Đang online: 13

error: Content is protected !!