Lễ mở phủ và những điều cần biết

Về vấn đề này, mình nghĩ đã có nhiều bạn am hiểu lắm rồi. Mình chỉ xin đưa ra quan điểm và cách thức mở phủ mà mình biết và được xem và dạy. Mình cũng cho đây là nghi lễ mở phủ chuẩn với mình. Rất mong được anh chị em cùng xem, tham khảo và cùng có ý kiến đóng góp chân thành ak. Cảm ơn các bạn nhiều 🙂

Đồng Thầy Mở Phủ:

– Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )
– Có lộc: có nhà cửa cơ bản đàng hoàng
– Có thọ và an: Là người khỏe mạnh, vợ chồng hòa nhã, gia đình yên ổn, được làng xóm quý trọng.
– Là người từ bi, không tham lam độc ác, hiểu đúng đắn về đạo và được thánh ban quyền khai quang đập hồ mở phủ.​

Mở Phủ:

Quan thầy hầu 3 giá mẫu, 4 giá quan ( từ quan đệ nhất đến quan đệ tứ )
– Quan đệ nhất chứng sớ, phê sớ, ra quyền lệnh về mở phủ cho các quan hàng sau đồng thời mở phủ đệ nhất và chứng mã phủ thượng thiên ( ngựa đỏ thiên phủ và lốt đỏ kèm hình nhân đỏ và hình nhân hồng bản mệnh )
– Quan đệ nhị về mở phủ đệ nhị, => phủ đệ nhị nhận đồng tân và chứng mã phủ đệ nhị ( hình lốt xanh, người hình xanh và ngựa xanh ( ngựa ko bắt buộc )
– Quan đệ tam về mở phủ đệ tam như quan đệ nhị và chứng mã phủ đệ tam ( thuyền rồng, lốt tam đầu cửu vĩ, lốt trắng, người hình trắng, ngựa trắng ( ngựa không bắt buộc )
– Quan đệ tứ mở phủ đệ tứ. Mã phủ đệ tứ gồm ( voi vàng, người hình vàng, hình lốt vàng )
– Hầu chầu đệ nhị về cho tân đồng trình khăn áo mới, trình trầu công đồng và chứng đàn mã sơn trang
– Hầu chầu Lục về tán cau ban lộc cho tân đồng, sang khăn phủ cho đồng con vào hầu thánh​
Nếu tân đồng có cung kiêm chi đôi nước thì tiến hành lễ mở phủ chéo
Quan thầy hầu 3 giá mẫu, sau hầu đức ông về soát đàn nhà Trần ( gồm 1 ngựa đỏ, 1 voi đỏ, 1 thuyền đỏ, 1 thoi đỏ, 1 hình nhân đỏ, 2 lốt đỏ , 6000 vàng đại thiếc, 6000 vàng hoa đỏ). Giá thánh bà đệ nhị Đại Hoàng về chứng đàn và tiến mã Trần triều. ( có thể hầu đức thánh Phạm về chứng đàn và cho tiễn mã. Nếu hầu đức thánh Phạm thì thỉnh sau đệ nhất Thánh Bà và thỉnh trước đệ nhị Thánh Bà ) đồng thời chứng cho đồng tân thuộc dòng thanh đồng, cho đội lệnh nhà Trần ( mở sổ thanh đồng biên sổ phê lệnh ). Khi đã đội lệnh nhà Trần cần chú ý việc hầu nhà Trần của tân đồng. Từ ngày đội lệnh đến bách nhật, chỉ hầu giá thánh bà nhà Trần, Sau bách nhật thì được về đền nhà Trần hầu tráng bóng nhà Trần ( không cần đợi mãn tam niên ), Nhưng cũng chỉ được hầu giá vương bà và các giá cô cậu Trần Triều, tuyệt đối không hầu đức ông, tứ vị vương tử và giá đức Ông thánh Phạm. ( về điều này xin viết một bài cụ thể về Hầu các giá nhà Trần và hiểu đúng về việc thờ và hầu nhà Trần sau). Các giá quan và giá chầu bốn phủ hầu tiếp sau như ở trên .

Về Phần Lễ:
1. Bạch lễ
2. Sái tịnh: Lập đàn tràng và pháp sư đăng đàn sái tịnh đồng thời tiến hành lễ phát tấu mở phủ. Đồng thầy cho tân đồng mặc áo công đồng, đội khăn xếp ngồi xếp tròn. Sau đấy phủ khăn phủ diện và cho tân đồng đội mâm vàng sớ phát tấu. Pháp sư kêu thỉnh sứ giả ngũ phương ứng giáng ốp đáo đồng nhân. Pháp sư tuyên sớ, tuyên bạch văn trạng và thư chữ văn trạng bằng đuốc, xin đài âm dương, sau đó ném bó đuốc ra ngoài sân và giải tọa cho đồng nhân, đồng thời khai quang mã phát tấu ( 5 ngựa năm màu, 5 dây vàng năm màu kèm mâm sớ sách đã thư chữ ) tiến cúng quan sứ giả và hỏa hóa. Lễ phát tầu thường được lễ trước khi trình đồng 1 hoặc 3 ngày còn được gọi là phát tấu nghi ( Lễ Cáo )
3. Lễ Phật; Thỉnh phật tuyên kinh lập đàn dâng cúng phật và lập đạo tràng tụng kinh. Có thể tụng các khóa: Dược Sư, Di Đà Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Dương, Từ Bi Thủy Sám….
4. Lễ Tam Phủ: Là lễ thù ân, phá ngục, xin lệnh ban ơn để giải ngục âm cho các tù linh là gia tiên của người tân đồng để họ được thoát ngục mà hưởng phúc từ con cháu. Lễ này thường được lễ trước Mở Phủ 1 ngày.
5. Lễ Tam Phủ Thục Mệnh: Là lễ dành cho người bị đau ốm, bị bắt vía và bị phạt hành đến điên dại mà phải ra trình đồng.
6. Sau khi lễ Phật và lễ Tam Phủ thù ân xong thì lễ chúng sinh và phóng sinh. Ngày hôm sau chọn giờ đẹp để sửa lễ tứ phủ và thiên quan, cúng thỉnh sơn trang, khao thỉnh trần triều, khao thỉnh hội đồng các quan bản đền cùng các quan ngũ dinh và âm binh bản đền.​

Đạo Trưởng hành lễ:
Đồng thầy thay khăn áo, và làm lễ hầu thánh khai đàn mở phủ
Lễ sớ hầu: xin phép phật thánh và các chư vị thanh đồng đạo quan vào bắc ghế hầu thánh​

Cung văn:
Dân văn thờ
Dâng văn hầu

Tân đồng vào hầu thánh:
Đồng thầy phủ khăn cho đồng con. Tân đồng hầu thánh, hầu 3 giá mẫu, 3 giá quan ( quan đệ nhất, quan đệ nhị, đệ tam ), 4 giá chầu ( Chầu đệ nhị, chầu lục, chầu mười, chầu bé), ba giá Hoàng ( Hoàng Bơ, hoàng Bảy, Hoàng Mười ). 4 giá cô ( Cô đôi, cô bơ, cô chín, cô bé ), không hầu cậu

Hầu tạ:
Là lễ hầu tạ cho tân đồng, lễ này do đồng thầy thực hiện. Có thể vào hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu hết giá cô bé. Hoặc có thể 3 ngày sau ngày mở phủ thì làm lễ xin tạ cho đồng tân. Ngày nay vì điều kiện thời gian và kinh tế, thường tiến hành hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu thánh. Quy trình làm lễ tạ: Đồng thầy mặc áo công đồng đội khăn xếp làm lễ cho tân đồng, trình lễ tạ gồm lễ mặn ( xôi, gà ), lễ chay ( xôi chè, hoa quả ) trầu, cau, chè thuốc kèm sớ tạ đồng và tiền vàng kèm theo. Sau đó xin phép phật thánh vào hầu tạ cho đồng con
Đồng thầy hầu các giá : quan lớn Tuần Tranh về làm lễ khai quang chứng mã sớ, pháp sư tuyên điệp thiên quan cùng lễ nghi dâng tiến xin quan hạ lệnh tiễn đàn mã bốn phủ. Quan thầy hầu quan tuần tiễn mã bốn phủ. Giá chầu hầu một hoặc hai vị chầu bà về chứng lễ tạ cho tân đồng thường hầu chầu đệ tứ và chầu Bé. Hầu chầu Bé về chứng mã Sơn Trang và cho tán đàn Sơn Trang. Hầu 1 giá ông hoàng, 1 giá cô và 1 giá cậu tạ đồng và xin đóng cửa phủ.

Vật dụng và nghi lễ khi vào hầu thánh
Đồng thầy: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn xếp, áo công đồng cùng các tòa khăn áo để hầu thánh
Đồng tân: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn bốn phủ, khăn xếp, áo công đồng. Nếu có điều kiện thì sắm tòa khăn áo đầy đủ, không thì có thể xin dùng của quan thầy. Nhưng nhất thiết phải có những đồ trên.

Một bàn loan sơn son đặt giữa, ở trước mặt người hầu thánh, ở giữa bàn loan là gương hầu ( khi chưa hầu được phủ vải đỏ ). Trên bàn loan đặt 1 lọ nước thơm, 1 ly ngự rượu ( bằng sứ, bạc, đồng, ngọc….) một bộ ba chén có nắp để thưởng trà, 1 bầu rượu ( bằng sứ hoặc kim loại ), một bầu nước trắng, vài bao thuốc, một đĩa tiền hầu. Hai góc bàn loan đặt hai lọ hoa tươi, bên cạnh đặt 2 đài nến.

Người hầu dâng:
Nếu 2 người gọi là nhị trụ. Gồm 1 tay khăn ( giúp lên khăn, cài trâm hoa, măc áo ). Bên phía tay khăn đặt các đồ sau:
– Các tòa khăn áo hầu,
– Khăn phủ diện của đồng nhân
– Khăn tấu hương ( hình chữ nhật, dài khoảng 3gang rộng 1,5 gang 1 nửa thêu rồng, 1 nửa thêu phượng tượng trưng cho cha và mẹ.
– 1 khăn đức ông, là một dải khăn đỏ dài khoảng 2 thước ( nếu có hầu nhà Trần )
– Năm khăn chầu ( khăn buồn nối cổ, hoặc khăn thổ cẩm,
– 1 bộ lét: 5 lét quan thêu rồng, 3 lét ông hoàng ( có thể lét trơn hoặc gấm chữ thọ ), 3 lét cô thêu hoa. ( nếu hầu theo lối cổ có thể sẽ thấy ở hàng ông Hoàng cũng chit khăn mỏ rìu tức khăn vuông rộng 1.5 gang, 2 góc chéo thêu rồng. )
– Một bộ mạng gồm 3 chiếc thêu rồng: chiếc 1 ( ½ đỏ và ½ xanh ), chiếc thứ 2 ( ½ trắng và ½ vàng ), chiếc thứ 3 màu xanh tím than hoặc tím.
– 1 hoặc 2 khăn cậu ( khăn vuông 1.5 gang, hai góc chéo thêu rồng )
– Hoa hoét, trâm cài, xà tích, Kiềng bạc, vàng, thẻ ngà, đáy ngọc….là những phụ trợ kèm theo khi hầu. ​
1 tay hương ( giúp thắp hương, đốt đuốc, đốt mồi, và dâng đồ hầu ) Bên phía tay hương đặt:
– 1 bát dầu đèn ( hoặc cồn ),
– Một bát nước
– 1 ngọn nến hoặc đèn dầu
– Một khăn trải gối
– Một ống phóng để đồng nhân tẩy khẩu hoặc nhả bã trầu,
– 1 đôi kiếm, 1 đôi cờ chéo, 1 đôi cờ vuông, 1 thanh trường đao, 1 đôi hèo, một đôi mái chèo, 1 đôi quạt xòe.​
4 người thì gọi là tứ trụ, có kèm thêm 2 người ngồi sau làm nhiệm vụ hỗ trợ 2 người ngồi trên và cân chỉnh y phục cho người hầu khi vào hầu thánh.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 914144

Đang online: 13

error: Content is protected !!